Spring naar content
brein header
“Play helps learning to do many things in a more flexible way.”
Alison Gopnik

Regulatie: spelen

Spelen met je kind is een belangrijke investering die je kan doen als ouder. Spelen bevordert de betrokken en positieve interactie in de relatie tussen ouder en kind (responsiviteit), het bevordert kernvaardigheden als flexibiliteit in denken, gerichte aandacht en het mentaliseren in het kind (en de ouder) en het vermindert het gevoel van stress. Spelen is een stimulans voor de onderlinge relatie: een kind voelt zich gezien en gesteund, omdat de ouder reageert op de belevingswereld van het kind. Het kind reageert alerter op de ouder. Zo leren ouders en kinderen elkaar beter kennen in de positieve situatie van spel.

< Terug naar Regulatie

Thema’s Regulatie

1001 Kritieke Dagen is een initiatief van het NIP, de DAIMH, Babywerk en de NVO.

  • nip
  • stichting babywerk