Spring naar content
brein header
“Play helps learning to do many things in a more flexible way.”
Alison Gopnik

Regulatie: slapen

Gezonde slaap is van groot belang voor iedereen. Goed slapen heeft een directe relatie met de algehele gezondheid en de emotionele ontwikkeling en het leervermogen. Kinderen die goed slapen die voelen zich prettiger en ontwikkelen zich goed. Kinderen die slechter slapen zijn vaak prikkelbaarder, hebben een minder goede aandacht en concentratie en lijken minder gemotiveerd. Slecht slapen heeft ook een negatieve impact op de ouder-kind relatie. Bij slaapproblemen is het belangrijk een goede inventarisatie te doen van factoren die het slapen in de weg staan.

< Terug naar Regulatie

Thema’s Regulatie

1001 Kritieke Dagen is een initiatief van het NIP, de DAIMH, Babywerk en de NVO.

  • nip
  • stichting babywerk