Spring naar content
brein header
“It’s easier to build strong children than to repair broken men.”
Frederick Douglass

Stress is een gevoel, een toestand en een fysieke reactie op een situatie die vraagt om alertheid. Stress is cruciaal voor ons functioneren. Stress is cruciaal voor de ontwikkeling. Stress daagt ons uit nieuwe oplossingen te bedenken. Als er echter sprake is van toxische stress, leert het lichaam, de emoties en het denken overwegend een overlevingsstand en overlevingsstrategieën. Als dat structureel wordt, heeft het ingrijpende gevolgen voor de hersenstructuren en de opbouw van het stresssysteem, met verhoogde fysieke en psychische gezondheidsrisico’s tot gevolg, tot in de volwassenheid.

< Terug naar Kernbegrippen

1001 Kritieke Dagen is een initiatief van het NIP, de DAIMH, Babywerk en de NVO.

  • nip
  • stichting babywerk