Spring naar content
brein header
“Play helps learning to do many things in a more flexible way.”
Alison Gopnik

Regulatie: eten

Voeden en eten is vanzelfsprekend, maar tegelijkertijd heel complex gedrag, zeker als het niet vanzelf gaat. Voeden en eten bestaat uit vaardigheden en attitudes die worden geleerd in de ouder-kind interacties, in de loop van de tijd. Als de interactie rond voeding positief is en het voedsel passend, kan het kind eten en groeien. De basis, ook bij eten, is co-regulatie in de ouder-kindrelatie. Kind-, ouder- en omgevingsfactoren zijn hierop van invloed.

< Terug naar Regulatie

Thema’s Regulatie

1001 Kritieke Dagen is een initiatief van het NIP, de DAIMH, Babywerk en de NVO.

  • nip
  • stichting babywerk