Spring naar content
brein header
“Play helps learning to do many things in a more flexible way.”
Alison Gopnik

Warm, schoon, gevoed en vastgehouden leert de baby vanuit de eigen regulatie van interne en externe prikkels, in interactie met de ouder over sensaties, belevingen, emoties en gedrag van zichzelf en van elkaar. Het leren reguleren vindt plaats op impliciet niveau, onbewust, via gezichtsuitdrukking, gespiegeld, via de stem en via motorische interactie. In de veiligheid van een gezonde ouder-kind relatie stemt de ouder de prikkels af op de regulatiemogelijkheden van de baby, voldoende om te ontwikkelen en niet te overvragen. De regulatie problemen ontstaan als de baby beperkingen ervaart in zelfregulatie en de ouder-kind relatie onder druk komt te staan, en/of als ouders zelf onvoldoende in staat zijn te (co)reguleren.

< Terug naar Kernbegrippen

Thema’s Regulatie

1001 Kritieke Dagen is een initiatief van het NIP, de DAIMH, Babywerk en de NVO.

  • nip
  • stichting babywerk