Spring naar content
over ons header
“What happened to this child – instead of – what is wrong with this child.”
Robin Balbernie

1001 Kritieke Dagen

1001 Kritieke Dagen is een initiatief van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH), Babywerk en de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). De website wordt mede ondersteund door het AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling).

De visie 1001 Kritieke Dagen is gebaseerd op het belang van de eerste levensfase voor lichamelijke, sociale en emotionele gezondheid in de rest van het leven.

De relatie kind-ouder-omgeving staat centraal, samen met de factoren die daarop van invloed zijn en elkaar over en weer beïnvloeden. Doel van de initiatiefnemers is het gedachtengoed van 1001 Kritieke Dagen te implementeren in beleid, en de kennis erover – dwars door werkvelden en disciplines heen – te integreren in het dagelijks werk van professionals. Deze website draagt daaraan bij.

Opmerkingen en suggesties zijn welkom via het contactformulier. Een kernteam vanuit de initiatiefnemers beslist over het al dan niet plaatsen van materiaal op de website.

Disclaimer:
Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Het kernteam van de initiatiefnemers NIP, DAIMH, Babywerk en NVO is zorgvuldig te werk gegaan bij de totstandkoming van deze website, inclusief het vermelden van bronnen. Laat het ons via het contactformulier weten wanneer dit niet goed of niet volledig is gebeurd.

Om draagvlak te creëren voor de visie 1001 Kritieke Dagen is in 2016 een Manifest opgesteld.Wil je het Manifest onderschrijven? Hiermee geef je als persoon of organisatie aan dat je achter de inhoudelijke visie over 1001 Kritieke Dagen staat. Je verplicht je bij onderschrijven nergens toe.

Benieuwd wie het Manifest al onderschreven heeft?

1001 Kritieke Dagen is een initiatief van het NIP, de DAIMH, Babywerk en de NVO.

  • nip
  • stichting babywerk