Spring naar content
brein header
“It’s easier to build strong children than to repair broken men.”
Frederick Douglass

Stress: pijn

Pijn is een belangrijke stressor die invloed heeft op gezondheid en ontwikkeling. Het belang van een juiste inschatting van de pijnbeleving bij baby’s en jonge kinderen is groot. Zeker bij kinderen die herhaaldelijk of langdurig acute pijn ervaren. Zij lopen een verhoogd risico op medische traumatische stress, een toename van de intensiteit in de reactie op een pijnprikkel en het ontwikkelen van chronische pijn. Zeker bij hele jonge kinderen is het effect van pijn op de (prille) breinontwikkeling groot, en daarmee het risico van negatieve lange termijn effecten op cognitief, sociaal, gedragsmatig gebied, en de algehele gezondheid, verhoogd. Kennis over pijnbeleving bij baby’s en jonge kinderen en het behandelen van pijn is daarom essentieel.

< Terug naar Stress

1001 Kritieke Dagen is een initiatief van het NIP, de DAIMH, Babywerk en de NVO.

  • nip
  • stichting babywerk