Spring naar content
brein header
“It’s easier to build strong children than to repair broken men.”
Frederick Douglass

Stress: early life stress

Stress in de vroege kindertijd hoort bij de ontwikkeling en daagt uit tot groei, nieuwe vaardigheden en veerkracht. Stress is pas een probleem als het jonge kind onvoldoende in staat is de stress te hanteren, omdat de stress te groot is, te lang duurt, te vaak is en er geen beschikbare veilige ouder of verzorger bescherming kan bieden of kan bufferen. Dan kan de stress leiden tot rigiditeit en gezondheidsproblemen. Het is belangrijk alert te zijn op de verschillende, ook verborgen, stresssignalen van jonge kinderen.

< Terug naar Stress

1001 Kritieke Dagen is een initiatief van het NIP, de DAIMH, Babywerk en de NVO.

  • nip
  • stichting babywerk